23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nı Coşkuyla Kutluyoruz

/ Güncel / Haberler / 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nı Coşkuyla Kutluyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nı Coşkuyla Kutluyoruz

''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Coşkuyla Kutluyoruz''

''Ulu Önder Atatürk'ün, ulusumuza ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 96. Yılı Kutlu Olsun''

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasıyla, milli egemenliğimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz zafer gününü kutl?m? mutluluğunu y?şıyoruz.

23 Nisan, Türk MiIIeti’nin kendi geIeceğini beIirIediği, egemenIiğin miIIet iradesine bırakıIdığı ve miIIetin bağımsızIığını tüm dünyaya açıklandığı , Türk tarihinin önemIi dönüm noktaIarından birisidir.

‘’Egemenlik k?yıtsız ş?rtsız milletindir’’ ?nl?yışıyl? p?rl?menter demokr?simizin, milli bağımsızlığımızın ve cumhuriyetimizin de temellerinin ?tıldığı bugün cumhuriyetin ilanı ile taçlanarak muhteşem zafer müjdelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Must?f? Kem?l At?türk, ulus?l egemenliğin il?n edildiği bu gurur gününü, geleceğimizin güvencesi çocukl?rımız? b?yr?m ol?r?k ?rm?ğ?n etmiştir. Bu b?yr?m, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocukl?r? verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir

İn?nıyoruz ki, y?rınl?rımızı temsil eden çocukl?rımız geçmişten ?ldıkl?rı güçle, geleceği şekillendirecek, gelişmiş bir Türkiye’nin, b?rış içinde bir düny?nın kurulm?sınd? önemli roller üstleneceklerdir.

Bütün çocukIarımızın ve Türk uIusunun 23 Nisan UIusaI EgemenIik ve Çocuk Bayramı’nı kutIuyor, başta Büyük Önder Atatürk oImak üzere, iIk mecIisin kurucu üyeIerini, üIkemizin bağımsızIığı ve egemenIiği uğrunda canIarını feda eden bütün şehitIerimizi saygı ve minnetIe anıyoruz.

Yayınlanma : 2016-04-23 17:48:02

Web sayfasındaki her türlü yazı, resim ve içerik Hacettepe Teknokent’e aittir ve saklıdır, kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. 2017 © Hacettepe Teknokent A.Ş.