Technology and Technology Transfer Management

/ Güncel / Haberler / Technology and Technology Transfer Management

Technology and Technology Transfer Management

27–28 Haziran 2011 tarihlerinde, Hacettepe Teknokent 1. Ar-Ge Binas? Konferans Salonunda iki gün süreyle düzenlenen çal??tayda,

 
-  Teknoloji ve Teknoloji Transferi E?itimi,
- Teknoloji Transferi ile ilgili uygulamal? s?n?f çal??mas?, (Ya?anabilecek bir örne?in s?n?fta i?lenmesi),
- KOSGEB'in Ar-Ge Programlar?n?n ve Te?viklerinin Anlat?lmas?, (TEKMER yetkilisince bilgi verilmektedir)
- Avrupa Birli?i ??birli?i A??n?n faydalar? ve firmalar?n profillerinin olu?turulmas? (AB'de ürünlerin ve teknolojilerin duyurulmas? ve i?birli?i f?rsat?) konular ele al?nd?.
 
Ayr?ca, e?itim ve çal??tay? tamamlayan kat?l?mc?lara kat?l?m sertifikas? verildi.

Yayınlanma : 2012-07-13 11:54:02

Web sayfasındaki her türlü yazı, resim ve içerik Hacettepe Teknokent’e aittir ve saklıdır, kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. 2017 © Hacettepe Teknokent A.Ş.