Hakkımızda

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde ileri teknoloji ve inovatif Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan girişimci ve ekosistemin ilgili tüm paydaşları için çağdaş bir cazibe merkezi ve nihayetinde güçlü bir teknoloji üssü olmaktır.

MİSYON

Yüksek katma değerli, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetler üreten ulusal girişimcilerin, firmaların, global markaların ortaya çıkmasını sağlayan bir teknoloji ve inovasyon merkezi olmak, Üniversite ve Sanayi iş birliği içerisinde tarafların birbirleri ile bilgi ve teknoloji transferinde bulundukları, uygun altyapı, üstyapı ve benzeri hizmetleri en kaliteli şekilde aldıkları ekosistemi yaratmaktır.

AMAÇ

Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesinin amacı, ülke sanayinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun Kararları doğrultusunda teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
  • ISO 45001:2015 İş Şağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
     

Hakkımızda