Hakkımızda

Hacettepe Teknokent, dünyada sayılı üniversiteler arasında yer alan, ülkemizin en eski ve en prestijli üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesi ortaklığıyla kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir. Hacettepe Üniversitesi’nin bu zengin bilgi ve deneyim gücü Hacettepe Teknokent’i özel kılan etmenlerin başında gelmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan müracaat üzerine 10 Ocak 2003 tarih ve 24989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.12.2002 tarih ve 2002/4695 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmiştir.

Akabinde şirket kuruluş işlemlerine hemen başlanmış ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin kuruluşu 17 Mart 2003 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilerek 20 Mart 2003 tarih ve 5760 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince, ilan edilen teknoloji geliştirme bölgesini yönetmek ve işletmek üzere kurulmuş ve zaman kaybetmeden çalışmalarına başlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine 1 nolu TGB alanına ilişkin 4 Ağustos 2023 tarih ve 32269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Ağustos 2023 tarih 7478 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde sınır krokisi ve koordinat listesinde gösterildiği üzere sınır değişikliğine gidilmiştir.

Bu karara göre Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1 nolu alanı toplam 575.633,05 m² den oluşmaktadır.

24 Mart 2023 tarih 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Mart 2023 tarih 6991 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde sınır ve koordinatları gösterilen 50.440,00 m² alan Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı (2 Nolu) olarak ilan edilmiştir.

Ankara İli, Çankaya ilçesi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi içinde olan ve ek alan kararı ile genişleyen Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi toplam alanı 626.073,05 m²’dir.

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi genel olarak; Yazılım, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, Bankacılık ve Finans, Elektronik, Enerji, Sağlık, İlaç, Medikal, Mühendislik, Makine ve Teçhizat İmalatı, Havacılık, Gıda, Tarım ve Sanayi faaliyet kollarında proje yürüten girişimci firmalara ev sahipliği yapmaktadır.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde ileri teknoloji ve inovatif Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan girişimci ve ekosistemin ilgili tüm paydaşları için çağdaş bir cazibe merkezi ve nihayetinde güçlü bir teknoloji üssü olmaktır.

MİSYON

Yüksek katma değerli, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetler üreten ulusal girişimcilerin, firmaların, global markaların ortaya çıkmasını sağlayan bir teknoloji ve inovasyon merkezi olmak, Üniversite ve Sanayi iş birliği içerisinde tarafların birbirleri ile bilgi ve teknoloji transferinde bulundukları, uygun altyapı, üstyapı ve benzeri hizmetleri en kaliteli şekilde aldıkları ekosistemi yaratmaktır.

AMAÇ

Hacettepe Teknoloji Geliştirme Bölgesinin amacı, ülke sanayinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun Kararları doğrultusunda teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
  • ISO 45001:2015 İş Şağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
     

Hakkımızda