Olağanüstü Genel Kurula Davet - 06 Ekim 2016

/ Güncel / Duyurular / Olağanüstü Genel Kurula Davet - 06 Ekim 2016

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

KARAR TARİHİ                   : 08.09.2016

KARAR NO                           : 188

KARAR KONUSU                 : Olağanüstü Genel Kurul toplantısı,

TOPLANTIYA KATILANLAR: Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU, Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ, Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ, Prof. Dr. Serhat ÜNAL, Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM, Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR, İlyas YILMAZYILDIZ.

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

Ticaret Unvanı: Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Ticaret Sicil No: 177931

Vergi Dairesi/No: Doğanbey/454 035 8591

Ticari Adresi: Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Safir C Blok Kat: 12 No: 6/1200 Beytepe 06800 Çankaya/Ankara

Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni:

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının tarih, saat ve adresinin aşağıdaki şekilde tespitine ve Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağrılmasına, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi uyarınca www.hacettepeteknokent.com.tr web sayfası “Duyurular” bölümünde ilan edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamesini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmelerine, Olağanüstü Genel Kurula davet hakkındaki merasime riayet edilerek icralarına ve tüm şirket ortaklarımızın ve imtiyazlı pay sahiplerimize davet yazısının tebliğ edilmesine,

Toplantı Tarihi: 06 Ekim 2016-Perşembe

Toplantı Saati: 15:00

Toplantı Adresi: Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Safir C Blok Kat:12 No: 6/1200 Beytepe 06800 Çankaya/Ankara adresindeki Toplantı Salonu.

Gündem:

1.     Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,

2.     Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun oyuna sunulması,

3.     Hacettepe Teknokent A.Ş. tarafından imzalanan gelir paylaşımına dayalı inşaat yapım sözleşmeleri hakkında hazırlanan Komisyon Raporu’nun görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

4.     Dilek ve Temenniler,

5.     Kapanış.

Vekaletname Örneği:

Pay Sahibi olduğumuz Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin 6 Ekim 2016 Perşembe günü saat 15:00’de Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Safir C Blok Kat:12 No: 6/1200 Beytepe 06800 Çankaya/Ankara adresindeki Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………… (T.C. No: …………)’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

 

İlyas YILMAZYILDIZ

Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Yayınlanma : 2016-09-09 22:59:56

Web sayfasındaki her türlü yazı, resim ve içerik Hacettepe Teknokent’e aittir ve saklıdır, kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
2018 © Hacettepe Teknokent A.Ş.