Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Toplantı Kararı

/ Güncel / Duyurular / Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Toplantı Kararı

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI
KARAR TARİHİ                  : 15.02.2017
KARAR NO                          : 35
KARAR KONUSU                : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.
TOPLANTIYA KATILANLAR: Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU, Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ, Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ, Prof. Dr. Serhat ÜNAL, Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM, Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR, İlyas YILMAZYILDIZ.
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KARARI
Ticaret Unvanı: Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
Ticaret Sicil No: 177931, Vergi Dairesi/No: Doğanbey/454 035 8591
Ticari Adresi: Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Safir C Blok Kat: 12 No: 6/1200 Beytepe 06800 Çankaya/Ankara
2016 yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni:
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, saat ve adresinin aşağıdaki şekilde tespitine ve Şirketimizin Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağrılmasına, Türk Ticaret Kanunun 414. Maddesi uyarınca www.hacettepeteknokent.com.tr web sayfası “Duyurular” bölümünde ilan edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmelerine, 2016 yılı Olağan Genel Kurula davet hakkındaki merasime riayet edilerek icralarına ve tüm şirket ortaklarımızın ve imtiyazlı pay sahiplerimize davet yazısının tebliğ edilmesine,
Toplantı Tarihi: 03.03.2017-Cuma, Toplantı Saati: 15:00,
Toplantı Adresi: Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Safir C Blok Kat:12 No: 6/1200 Beytepe 06800 Çankaya/Ankara adresindeki Toplantı Salonu.
Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun oyuna sunulması,
3. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4. 2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kâr-Zarar Hesapları ve Finansal Tabloların okunması ve oylanması,
5. 2016 yılı kârının yedek akçe olarak ayrılmasının görüşülmesi ve oylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakkı bedelinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
9. Dilek ve Temenniler,
10. Kapanış.

Vekaletname Örneği:
Pay Sahibi olduğumuz Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin 03.03.2017 tarihinde saat 15:00’de Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Safir C Blok Kat:12 No: 6/1200 Beytepe 06800 Çankaya/Ankara adresindeki Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………… (T.C. No: …………)’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti Verenin
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:
Oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM
Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

İlyas YILMAZYILDIZ
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

 

Yayınlanma : 2017-02-27 09:17:00

Web sayfasındaki her türlü yazı, resim ve içerik Hacettepe Teknokent’e aittir ve saklıdır, kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
2018 © Hacettepe Teknokent A.Ş.