2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

/ Güncel / Duyurular / 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI


KARAR TARİHİ : 25.01.2018

KARAR NO : 17

KARAR KONUSU : 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,

TOPLANTIYA KATILANLAR: Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU, Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ, Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ, Prof. Dr. Serhat ÜNAL, Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM, Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR, Mürsel YILDIZKAYA


Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KARARI

Ticaret Unvanı: Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Ticaret Sicil No: 177931

Vergi Dairesi/No: Doğanbey/4540358591

Ticari Adresi: Üniversiteler Mah. 1596 Cadde Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge C Blok Kat: 12 No: 6C/82 Beytepe 06800 Çankaya/Ankara

Olağan Genel Kurul İlan Metni:

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, saat ve adresinin aşağıdaki şekilde tespitine ve Şirketimizin Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağrılmasına, Türk Ticaret Kanununun 414’üncü maddesi uyarınca www.hacettepeteknokent.com.tr web sayfası “Duyurular” bölümünde ilan edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıda örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirkete ibraz etmelerini, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul’a davet hakkındaki merasime riayet edilerek icralarına ve tüm şirket ortaklarımızın ve imtiyazlı pay sahiplerimize davet yazısının tebliğ edilmesine,

Toplantı Tarihi: 01 Mart 2018-Perşembe

Toplantı Saati: 14:00

Toplantı Adresi: Üniversiteler Mah. 1596 Cadde Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge C Blok Kat:12 No: 6C/82 06800 Beytepe Çankaya/Ankara adresindeki Toplantı Salonu.

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Seçilmesi,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Oyuna Sunulması,

3. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması,

4. 2017 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar-Zarar Hesapları ve Finansal Tabloların Okunması ve Oylanması,

5. 2017 Yılı Karının Yedek Akçe Olarak Ayrılmasının Görüşülmesi ve Oylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Huzur Hakkı Bedelinin Belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K. 395 ve 396’ncı Maddeleri Kapsamına Göre Faaliyetlerine İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulunun Onayına Sunulması,

9. Dilek Ve Temenniler,

10. Kapanış.

Vekaletname Örneği:

Pay Sahibi olduğumuz Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin 01 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00’de Ankara ili Çankaya ilçesi Üniversiteler Mah. 1596 Cadde Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge C Blok Kat:12 No: 6C/82 06/800 Beytepe adresindeki Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………… (T.C. No: …………)’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:


Oybirliğiyle karar verilmiştir.


 

Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı


Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Yönetim Kurulu Üyesi


Prof. Dr. Selim Sualp ÇAĞLAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM

Yönetim Kurulu Üyesi


Mürsel YILDIZKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi


Yayınlanma : 2018-02-07 14:21:00

Web sayfasındaki her türlü yazı, resim ve içerik Hacettepe Teknokent’e aittir ve saklıdır, kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
2018 © Hacettepe Teknokent A.Ş.