Çocuk Dostu Şehir Projesi Ankara Uygulamalarına destek veriyoruz

/ Güncel / Haberler / Çocuk Dostu Şehir Projesi Ankara Uygulamalarına destek veriyoruz

“Çocuk Dostu Şehir Projesi Ankara Uygulamaları”na destek veriyoruz…

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı  İhsan Yalçınkaya ve Genel Müdürümüz İlyas Yılmazyıldız başkanlığında ”Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulamaları” projesiyle ilgili  bir toplantı yapıldı.

Teknokent’te yapılan toplantıya, sağlık, çevre, bilinç, bilgiye erişim ve katılımcı eğitim konularının il koordinatörleri de katıldı.

Toplantıda, “Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulaması” kapsamında yeni projeler geliştirmek üzere, önümüzdeki dönemde Hacettepe Teknokent A.Ş. ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

 İhsan Yalçınkaya toplantıda, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle Ankara Çocuk Dostu Şehir Projesi çalışmalarının, Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulamaları olarak yeni bir yapılanma ile devam edeceğini belirtti. Çalışmaların, il koordinasyon ekibince hazırlanan 5 başlık altında sürdürüleceğini kaydeden Yalçınkaya, “Belirlenen amaçlar doğrultusunda saptanmış hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için katılımcı bir eğitim yönetimiyle etkinlik planları hazırlıyoruz’’ dedi.

Genel Müdürümüz Yılmazyıldız da, çocuklarda bilinç ve özgüvenin önemine dikkati çekerek, teknokent olarak çocuk eğitim ve gelişimine önem verdikleri söyledi. Yaz boyunca 3 farklı yaş grubu çocuğa, 3 dönem kodlama eğitimi verildiğini anlatan Yılmazyıldız, “Teknoloji sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştirerek, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlar. Programlama öğrenen çocukların, düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetileri artar.  Bu da özgüveni ve bilinci artırır” dedi.

Yılmazyıldız, Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulaması kapsamında, yeni projeler geliştirilmesi için yapılan işbirliğinden memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.

İl Koordinasyon Ekibi’nin hazırladığı beş ana tema altında, belirlenen amaçlar şunlar:

BİLİNÇ ve ÖZ GÜVEN

Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulamaları  doğrultusunda, yöneticilere, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere katılımcı bir yöntem ile eğitim vermek. Bu kesimlerin  aldıkları eğitim, bilgi ve becerileri kendilerine ve topluma katma değer oluşturacak yönde, temel eğitim kademelerini de kapsayacak şekilde kullanmalarını sağlamak.

SAĞLIK

Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulamalarının verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için paydaşlar arasında sağlık konusunda olumlu bir tutum kazanmalarına yardımcı olmak.  Böylece sağlık konusunda öğrencilere kendi yaşlarına uygun bilgi derinliği ve karar verme yeteneği kazandırmak. Bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarına katkı  sağlamak.

GÜVENLİK

Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulamaları kapsamında öğrencilerin Eğitim ve Öğretim çalışmalarını güvenli bir ortamda yapmalarını sağlamak. Bu çalışmaları  yaparken kendilerine  güvenmeleri için onlara cesaret vermek ve güvenli bir ortam sağlamak. Böylece öğrencilerde kendine güvenme ve çevresindekilere güven verme duygusu kazandırmak. Onlara zayıf ve güçlü yönlerinin keşfetmelerine yardımcı olarak tehditler karşısında nasıl davranması gerektiğini kavratmak.

İŞBİRLİĞİ

Kişilerin, aktif vatandaş olmalarını ve serbest zamanlarını etkin değerlendirmelerini sağlamak amacıyla okulda ve çevrede iş birliği kültürünü geliştirmek. Öğrencilere   sportif, sosyal, kültürel, sanatsal, beceriler kazandırarak onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak.  Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarını arttırarak onları sorumluluk duygusuna sahip, sanatsal ve estetik yönü gelişmiş, kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirme

ÇEVRE

Öğrencilerin yaşadığı çevrenin doğal koşullarını bilerek ve doğada yaşayan tüm canlılara saygı duyarak yaşadıkları doğal, fiziki ve sosyal çevreyi tanımalarını sağlamak. Onları yakın çevrelerinin  kültürel gelişimine katkı  sağlamaya teşvik etmek, nitelikli bir birey olarak yetiştirmek. Böylece  öğrencileri  kişisel yeteneklerini de kullanarak çevre ile olumlu ilişkiler geliştirip sorumluluk almalarını sağlayarak yaşama hazırlamak.

 

 

Yayınlanma : 2016-11-07 12:47:14

Web sayfasındaki her türlü yazı, resim ve içerik Hacettepe Teknokent’e aittir ve saklıdır, kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
2018 © Hacettepe Teknokent A.Ş.