Ar-Ge Binalarımız

/ Kurumsal / Ar-Ge Binalarımız

1. Ar-Ge Binası

Mayıs 2007’de mahkeme kararı ve icra takibiyle teslim alınan bina, Temmuz 2007 tarihinde firmalara kiraya verilmeye başlanmıştır.
İnşaat Tarihi : 2005
Açılış Tarihi : 1 Temmuz 2007
Toplam Alan : 4.500 m²
Ofis Sayısı : 25
Gelir Paylaşımı Modeliyle yapılan 1. Ar-Ge Binasının inşaatına Mayıs 2005 yılında başlanmıştır. Ancak, inşaatın yüklenici firması Microdis A.Ş. ile yaşanan hukuki sorunlar nedeniyle bazı eksikliklere rağmen bina Mayıs 2007 yılında Mahkeme kararıyla teslim alınabilmiştir. 1. Ar-Ge Binası, 2007 yılı Temmuz ayında Ar-Ge ve Yazılım firmalarına kiraya verilmeye başlanmış olup, resmi açılışı 28.02.2008 tarihinde düzenlenen törenle yapılmıştır.

3. Ar-Ge Binası

İnşaat Tarihi : Haziran 2006
Açılış Tarihi : Eylül 2006
Kapalı Alanı : 1.800 m²
Ofis Sayısı : 24
Hacettepe Teknokent A.Ş.’nin öz kaynaklarıyla Haziran 2006’da inşaatına başlanan 3. Ar-Ge Binasının (Kuluçka Merkezi adıyla anılan bina adı 2008 yılında 3. Ar-Ge Binası olarak değiştirilmiştir) inşası 90 günde tamamlanmış olup, 2006 yılı Eylül ayın itibaren firmalara kiraya verilmeye başlanmıştır.

4. Ar-Ge Binası

İnşaat Tarihi : Ağustos 2012
Açılış Tarihi : Mayıs 2013
Kapalı Alanı : 6275 m²
Ofis Sayısı :47
Ağustos 2012 tarihinde inşaatına başlanan 4. Ar-Ge Binasının (Kuluçka Merkezi Ek İdare Binası) Mayıs 2013 tarihinden  itibaren firmalara kiraya verilmeye başlanmıştır.

BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı

İnşaat Tarihi : Ekim 2004
Açılış Tarihi : Aralık 2004
Kapalı Alan : 3.760 m²
Kira Süresi : Ekim 2024

Hacettepe Teknokent’te kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetimi Laboratuarında, haberleşme cihazlarının standartlara uygunluk testleri ve sertifikasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Yap/Devret/İşlet modeliyle Ekim 2004’de Telekomünikasyon Kurumu (2009 yılında adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değişmiştir) Piyasa Gözetimi Laboratuar Binası’nın inşaatına başlanmış olup, Aralık 2004’de tamamlanarak hizmete verilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda olan Piyasa Gözetimi Laboratuarı’nda Türkiye’ye ithal edilen veya Türkiye’de üretilen bütün telli ve telsiz elektronik haberleşme cihazlarının test, ölçümleri ve sertifikasyon işlemlerinin yanı sıra bu alandaki piyasa gözetimi faaliyetleri yürütülmektedir.

Eczacıbası-Monrol Ar-Ge Binası

Bölgede hizmet veren binanın mülkiyeti Hacettepe Üniversitesi’ne ait olup, 1.365 m²’lik kapalı alana sahiptir.
Yap/Devret/İşlet modeliyle 2004 yılında Monrol A.Ş. tarafından inşaatına başlanan ve 2006 yılı Ekim ayında hizmete alınan Ar-Ge Binasının adı Haziran 2008’de Monrol A.Ş.’nin Eczacıbaşı ile birleşmesiyle Eczacıbaşı-Monrol A.Ş. Ar-Ge Binası olarak değiştirilmiştir. 20 yıllık kullanım hakkı olan Eczacıbaşı-Monrol A.Ş. Ar-Ge Binası’nda ilaç ve radyofarmasötik alanında Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.

İLKO ARGEM Binası

İL-KO Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş. ile Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 81183/1 nolu İmar ve Parselasyon Planı 28330 ada 41 sayılı parsel (Hacettepe Teknokent 1 nolu alan) üzerine beş katlı olmak üzere toplam 2.506 m²’lik kapalı alana sahip İlaç Araştırmaları Kuluçka Merkezi ve İdare Binası’nın Yapım Sözleşmesi 2010 yılında imzalanmıştır.

KİK e-İhale Hizmet Binası

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 81183/1 nolu İmar ve Parselasyon Planı 28330 ada 41 sayılı parsel (Hacettepe Teknokent 1 nolu alan) üzerine beş katlı olmak üzere toplam 3.335 m²’lik kapalı alana sahip KİK Ar-Ge Binası’nın yapımı için Yüklenici firma ile Bina Yapım Sözleşmesi 2010 yılında imzalanmıştır. Bina 01 Ağustos 2011 ayında hizmete verilmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından yürütülen EKAP Projesi’nin Hacettepe Teknokent’te yürütülmesine ilişkin sözleşme, Kamu İhale Kurumu ile 25.01.2011 tarihinde imzalanmıştır. Bu binanın hizmete verilmesiyle birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi gereğince uzun zamandır üzerinde çalışılan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılacak olan “e-İhale” projesine ilişkin yazılım geliştirme ve “call center” çalışmaları Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yürütmektedir.

Hacettepe-İvedik OSB Teknokenti Şubesi Binası

Kiralanabilir Alan : 3.697 m²
Kapalı Alanı  : 5.267 m²
Ofis Sayısı  : 30

Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş. ile İvedik Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında 27.08.2009 tarihinde imzalanan işbirliği sözleşmesi uyarınca 47.193 m²’lik açık alan üzerinde kurulu bulunan ve üç ayrı konferans ve toplantı salonu ile diğer sosyal alanlar dahil 16.461 m²’lik kapalı alana sahip bina, 49 yıllığına Hacettepe Teknokent A.Ş’ne devredilmiştir. 12/8/2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması sonucu ilan edilmiştir. Ek alanın hizmete verilmesiyle Bölgede faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik ürün yatırımlarında bulunmaları için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

KOSGEB Hacettepe TEKMER Binası

İnşaat Tarihi : Mart 2005
Açılış Tarihi : Kasım 2005
Kapalı Alanı : 2.200 m²
İşlik Sayısı : 32

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (KOSGEB Hacettepe TEKMER) Binası’nın açılışı Kasım 2005’te yapılmış olup, yeteri maddi gücü olmayan, ancak yeni ve/veya inovatif fikirleri, Araştırma ve Geliştirme Projeleri olup, gerçekleştirmek isteyen üniversite öğrencilerine veya yeni mezunlara, akademisyenlere, KOBİ ve sanayicilere, girişimcilere hibe olarak maddi kaynak sağlanmakta, mezun olduktan sonra da pek çok konuda hibe fonlarla destek olunmaktadır.

Savunma Sanayi Bloğu

Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü içinde bulunan Teknokent sahasında inşa edilmektedir. 28330 ada, 41 parselin kuzey tarafındadır. Yaklaşık 5000 metrekare arazi içindedir. Binanın bulunduğu yerde şehir Binada kat alanı yaklaşık 1100 m² oturum alanına sahiptir. Bina bodrum kat, zemin kat, 1., 2., 3.,4. ve 5. katlardan oluşmakta olup yaklaşık 6800 m² ofis binasıdır.

Pasif Bina

Binada kat alanı yaklaşık 800 m² oturum alanına sahiptir. Bina 1 bodrum kat, zemin kat, 1, 2 ve teras katlardan oluşmakta olup yaklaşık 3200 m² ofis binasıdır. Kat yükseklikleri döşemeden döşemeye 430cm’ dir.

Safir Blokları

Toplam 45.000 m² kullanım alanlı dört ayrı bloktan oluşmakta ve girişimci/şirketlerin kullanımına sunulmuştur.

  • A BLOK - ENERJİ
  • C BLOK - YAZILIM BİLİŞİM
  • E BLOK - BİOMEDİKAL
  • F BLOK - SAVUNMA
Web sayfasındaki her türlü yazı, resim ve içerik Hacettepe Teknokent’e aittir ve saklıdır, kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
2018 © Hacettepe Teknokent A.Ş.