ULUSLARARASILAŞTIRMA

Bilgilendirme Seminerleriyle Hacettepe Teknokentte AR- GE çalışması yapan firmaların devlet destek ve teşviklerinden etkin ve verimli yararlanması, devlet teşvik ve desteklerin tanıtımlarının yapılması amaçlanmıştır.

Bilgilendirme Seminerlerinin amacı:

 • Devlet destek ve teşviklerinin tanıtımlarının destek ve teşvik veren kuruluş aracılığı ile ilk kaynaktan işletmelere tanıtılması
 • Devlet teşvik ve desteklerden yararlanan yararlanıcıların teşvik ve destlerden etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasına katkı sağlamak
 • Devlet teşvik ve destekten yararlanan yararlanıcıların teşvik ve desteklerin usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesine katkıda bulunmak
 • Devlet teşvik ve desteklerinin verimliliğinin artırılmasına katkı sağlanmak amaç edinilmiştir.

İş Geliştirme Eğitimleri ile; Hacettepe Teknokentte Ar – Ge çalışması yapan firmaların yeni iş kolları oluşturması, yeni müşteri bulmaları ve çağın gerekleri doğrultusunda pazarlama yetkinliklerinin artırılarak ulusal ve uluslararası pazarlamada etkin bir pazarlama ağı oluşturmaları amaçlanmıştır. Bu bağlamda işletmelere verilen e – ihracat eğitimleri ile işletmelerin çevrimiçi pazarlamada yetkinliklerinin artırılması hedeflenmiştir.

İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNİN AMAÇLARI:

 • İşletmelerin ihracatta yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerine katkı sağlanmak
 • İşletmeleri gelişmiş B2B yöntemi ile tanıştırarak daha az zamanda daha az maliyetle daha çok kişi ve kurumla B2B yapmalarına katkı sağlamak
 • İşletmelerin pazar arayışlarını teknolojik yeniliklerle aşmalarına katkı sağlamak
 • Küçük bir işletme için bile PAZAR TÜM DÜNYA olarak algılanması ve bu şekilde pazarlama yetkinliklerinin artırılmasına katkıda bulunmak
 • İşletmelerin e – ticaret destekleri hakkında ilk kaynaktan bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmak<B2C ile B2B arasındaki farklılıklar ve imkanlar hakkında bilgi verilerek daha yüksek satış ölçekli olan B2B’nin daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak
 • İşletmelerde dijital markalaşma farkındalığı oluşturmaktır.

Ülke tanıtım seminerleriyle Ar-Ge firmalarımıza yeni ihracat yapabilecekleri ülkelerin tanıtımlarının yapılması ve firmaların yıllık ihracat planlarını oluştururken üretimlerine uygun olacak satış ve pazarlama yapabilecekleri ülkelerin belirlemesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu sayede de firmaların zaman kaybı yaşamadan ihracat planlamalarını oluşturmaları amaçlanmıştır.

 • Firmaların ihracat yapacakları ülkelerin hukuki süreçleri hakkında ilk elden bilgi sahibi olmalarına katkı sağlamak
 • Firmaların ilgi gösterdikleri ülkelerin ekonomik faaliyetler için verdiği destekler hususunda bilgi almalarına katkı da bulunmak
 • Firmalar ihracat planlamalarını yaparken zaman kaybı yaşamadan kendileri için ihracat potansiyeli olan en uygun ülkeyi seçmelerine kakı da bulunmak
 • Firmaların birbirleri ile olan iletişimlerini güçlendirmek
 • Ülkeler arası ticari ilişkilerin artırılmasına katkı sağlamaktır.

Ticaret Heyetleriyle amacımız; Hacettepe Teknokent'te AR-GE çalışması yürüten firmaların ihracatını artırarak, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmetlerine destekte bulunmaktır.

Bu kapsamda Ticaret Heyetleri:

 • 1.gün fuar ziyareti ve fuara katılan uluslararası firmalarla B2B
 • 2.gün ilgili ülkedeki yerli firmalarla B2B
 • 3.gün ise teknik gezi şeklinde ilgili ülkelerdeki yerli firmalara yerinde ziyaret olarak gerçekleştirilmektedir.

ULUSLARARASILAŞTIRMA